om djurskyddslag, m.m. .

Proposition 1987/88:93

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1987/88:93

om djurskyddslag, m. m.

Prop. 1987/88: 93

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagils upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 3 mars 1988 för de åtgärder och det ändamål som
framgår av föredragandens hemställan.


regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Mats
Hellström

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås en ny djurskyddslag som skall ersätta lagen (1944: 219)
om djurskydd, Lagen skall innehålla de grundläggande bestäm­melserna om djurskyddet.

Den
nya lagen omfattar samma djurslag som 1944 års lag, dvs, husdjur och andra djur
som hålls i fångenskap. Skyddet för djuren förstärks. Djuren skall i framtiden
skyddas inte bara
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1988-03-17 Bordläggning: 1988-03-17 Hänvisning: 1988-03-18 Motionstid slutar: 1988-04-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Följdmotioner (26)