om den statliga skoladministrationen m.m.

Proposition 1980/81:107

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1980/81:107

Regeringens proposition 1980/81:107

om
den statliga skoladministrationen m. m.

beslutad
den 12 februari 1981.

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag av
regeringsprotokoll för de åtgärder eller de ändamål som framgår av
föredragandens hemställan.


regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

BRITT
MOGÅRD

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen behandlas den statliga skoladministrationens, dvs. skol­överstyrelsens
(SÖ) och länsskolnämndernas framtida roll, uppgifter och organisation.

Fördelningen
av uppgifter mellan SÖ och länsskolnämnderna renodlas. De strategiska
uppgifterna samt andra uppgifter av central, riksövergri-pande karaktär
föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.