om ändring i polislagen (1984:387)

Proposition 1986/87:115

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1986/87:115

om ändring i polislagen (1984:387)

Prop. 1986/87:115

Regeringen
föreslår riksdagen alt anta det förslag som har tagils upp i bifogade utdrag ur
regeringsprolokollet den 12 mars 1987.


regeringens vägnar

Kjell-Olof Feldt

Bengt
Göransson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I
syfte att öka möjligheterna all förebygga våldsbrott föreslås att det i polislagen
införs en bestämmelse som under vissa omständigheter ger polisen rätt alt kroppsvisitera
personer för att söka efter vapen och andra farliga föremål som kan förklaras
förverkade. För sådant ändamål skall polismannen också få undersöka portföljer,
handväskor eller annat liknan­de handbagage.

I
propositionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.