Offentlighets- och sekretesslag

Proposition 2008/09:150

Offentlighets- och sekretesslag

2008/09:150

sekretesslagens

2009.

uppfinningar,

konstnärliga

åtgärder,

och

anhållna

andra

fartyg,

regionala

neringen,

bostadsräkning,

varor,

år

anläggningar

ligheter;

brottmål,

funktionshindrade,

veterinäryrket,

förmedling,

vissa

register,

luftfartyg,

ningsskyddande

system,

brottmål,

arbete,

Skatteverkets

Kronofogdemyndighetens

Tullverkets

sjukvården

tion,

rörelse,

enskilda

säkerhetstjänst,

lingsverksamhet,

allmänna

ningen.

bestämmelser

skydd

(16

(17

(35

verksamhet

eller

Definitioner

handlingar,

lingar.

männa

heter,

styckena.

ordnad.

framgå
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-17 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)