Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt

Proposition 2009/10:175

Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt

Regeringens proposition 2009/10:175

Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och

Prop.

tillväxt

2009/10:175

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Mats Odell

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den offentliga förvaltningen har en central roll i utvecklingen av Sverige.

En rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin. En väl-

fungerande förvaltning är grundläggande för att uppnå en hållbar tillväxt

och är en viktig del i regeringens politik för ett starkt och välmående

Sverige.

Hur den offentliga förvaltningen utvecklas, organiseras och styrs har

stor betydelse. I propositionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-03-23 Bordläggning: 2010-03-23 Hänvisning: 2010-03-24 Motionstid slutar: 2010-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)