Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt

Proposition 2009/10:175

Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt

Regeringens proposition 2009/10:175

Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och

Prop.

tillväxt

2009/10:175

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Mats Odell

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den offentliga förvaltningen har en central roll i utvecklingen av Sverige.

En rättssäker och effektiv förvaltning stärker demokratin. En väl-

fungerande förvaltning är grundläggande för att uppnå en hållbar tillväxt

och är en viktig del i regeringens politik för ett starkt och välmående

Sverige.

Hur den offentliga förvaltningen utvecklas, organiseras och styrs har

stor betydelse. I propositionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-03-23 Bordläggning: 2010-03-23 Hänvisning: 2010-03-24 Motionstid slutar: 2010-04-07
Förslagspunkter (6)