Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis

Proposition 2017/18:6

Regeringens proposition 2017/18:6

Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för

Prop.

barn som bor växelvis

2017/18:6

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 september 2017

Stefan Löfven

Annika Strandhäll

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det föreslås att det inom bostadsbidraget ska införas ett nytt särskilt bidrag för barn som bor växelvis. Samtidigt föreslås att underhållsstöd vid växelvist boende ska avskaffas. Det särskilda bidraget för barn som bor växelvis ska, på motsvarande sätt som bostadsbidrag i form av särskilt bidrag för hemmavarande barn och umgängesbidrag, lämnas för ett ökat försörjningsansvar med anledning av att det finns barn i hushållet.

Det särskilda bidraget för barn
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-09-19 Bordlagd: 2017-09-19 Hänvisad: 2017-09-20 Motionstid slutar: 2017-10-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)