Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Proposition 2021/22:61

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

Regeringens proposition 2021/22:61

Nytt punktskattedirektiv och vissa andra

Prop.

ändringar

2021/22:61

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 november 2021

Stefan Löfven

Magdalena Andersson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till ändringar för att genomföra rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt. Ändringarna innebär huvudsakligen att även flyttningar av vissa varor som har beskattats i ett
EU-land
och därefter flyttas till ett annat
EU-land
ska hanteras i det datoriserade systemet EMCS. I samband med ändringarna införs tre nya lagar, lagen om tobaksskatt, lagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-11-23 Bordlagd: 2021-11-23 Hänvisad: 2021-11-24 Motionstid slutar: 2021-12-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (26)