Nya regler för organdonation

Proposition 2021/22:128

Nya regler för organdonation

Regeringens proposition

2021/22:128

Nya regler för organdonation

Prop.

2021/22:128

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 februari 2022

Magdalena Anderson

Lena Hallengren

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas frågor som gäller donation av organ och annat

biologiskt material från avlidna människor för transplantation m.m.

Förslagen gäller främst medicinska insatser före döden och efter döden i

syfte att möjliggöra donation och innebär ändringar i lagen (1995:831) om

transplantation m.m., i lagen (1987:269) om kriterier för bestämmande av

människans död och i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Enligt förslaget ska medicinska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-02-28 Bordlagd: 2022-03-01 Hänvisad: 2022-03-02 Motionstid slutar: 2022-03-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)