Ny konsumentkreditlag

Proposition 2009/10:242

Ny konsumentkreditlag

Regeringens proposition 2009/10:242

Ny konsumentkreditlag

Prop.

2009/10:242

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 juni 2010

Fredrik Reinfeldt

Tobias Billström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen en ny konsumentkreditlag. Förslaget syftar till att genomföra ett nytt
EG-direktiv
om konsumentkrediter och att motverka de skuldsättningsproblem som
sms-lån
och andra s.k. snabblån fört med sig. Med den nya lagen stärks det samlade konsument- skyddet på området.

En nyhet i förhållande till nuvarande konsumentkreditlag är att konsu- menten ska ha rätt att ångra ett kreditavtal inom 14 dagar. Det föreslås också att det ska ställas högre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-07-01 Hänvisning: 2010-07-23 Motionstid slutar: 2010-10-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)