Ny instansordning för va-målen

Proposition 2015/16:11

Regeringens proposition 2015/16:11

Ny instansordning för
va-målen

Prop.

2015/16:11

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 september 2015

Stefan Löfven

Åsa Romson

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Statens
va-nämnds
uppgifter enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster ska övertas av mark- och miljödomstolarna.

I propositionen föreslås lagändringar som avser handläggningen av vamålen i mark- och miljödomstolen, fördelning av rättegångskostnader, äldre bestämmelsers tillämpning, behörig mark- och miljödomstol och kompetenskrav för rättens ledamöter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

1

Prop. 2015/16:11

Innehållsförteckning

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-09-22 Bordlagd: 2015-09-22 Hänvisad: 2015-09-24 Motionstid slutar: 2015-10-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (5)