Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag

Proposition 2004/05:23

Regeringens proposition 2004/05:23

Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag

Prop.

2004/05:23

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 2004

Thomas Östros

Pär Nuder

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att nationaldagen den 6 juni skall bli allmän helgdag från och med år 2005. Annandag pingst skall samtidigt upphöra att vara allmän helgdag.

1

Innehållsförteckning

Prop. 2004/05:23

1

Förslag till riksdagsbeslut..................................................................

3

2

Förslag till lag om ändring i lagen (1989:253) om allmänna

helgdagar ...........................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2004-10-12 Bordläggning: 2004-10-13 Hänvisning: 2004-10-14 Motionstid slutar: 2004-10-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.