Morgondagens nyheter - nya villkor för driftsstödet till dagstidningar

Proposition 2005/06:201

Regeringens proposition 2005/06:201

Morgondagens nyheter

Prop.

– nya villkor för driftsstödet till dagstidningar

2005/06:201

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 april 2006

Göran Persson

Leif Pagrotsky

(Utbildnings- och kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar av reglerna för driftsstöd till dagstidningar. I propositionen föreslås att kravet på andelen eget redaktionellt innehåll som en dagstidning minst måste innehålla för att uppbära presstöd höjs från 51 till 60 procent. Det föreslås också att bidragsnivåerna för låg- och medelfrekventa tidningar samt högfrekventa dagstidningar som inte är storstadstidningar höjs med 10 procent. Det maximala stödbeloppet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-05-02 Bordläggning: 2006-05-02 Hänvisning: 2006-05-03 Motionstid slutar: 2006-05-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (10)