Minskade krav på dokumentation i skolan

Proposition 2012/13:195

Regeringens proposition 2012/13:195

Minskade krav på dokumentation i skolan

Prop.

2012/13:195

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 september 2013

Fredrik Reinfeldt

Jan Björklund

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i skollagen (2010:800) i syfte att minska och förenkla lärarnas administrativa arbete. Genom ändringarna kan mer tid frigöras för undervisning, samtidigt som uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av stöd säkerställs.

Ändringarna innebär att kravet på skriftliga individuella utvecklingsplaner ska avskaffas i årskurs
6–9
i grundskolan, årskurs 6 i sameskolan och årskurs
7–10
i specialskolan. Detsamma gäller i årskurs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-09-12 Bordläggning: 2013-09-12 Hänvisning: 2013-09-17 Motionstid slutar: 2013-10-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)