med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Proposition 1981/82:75

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Skr
1981/82:75 Regeringens skrivelse

1981/82:75

med  
redogörelse  för  behandlingen   av   riksdagens  skrivelser  till regeringen;

beslutad
den 5 november 1981.

Regeringen
överlämnar till riksdagen enligt bifogade utdrag av regerings-protokoll
redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regering­en.

Pä regeringens vägnar
THORBJÖRN FÄLLDIN

CARL
AXEL PETRI

1  Riksdagen 1981/82. 1 saml. Nr 75

Skr
1981/82:75

Utdrag

STATSRÅDSBEREDNINGEN                      PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1981-11-05

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande, och
statsråden Ullsten. Wikström. Friggebo. Dahlgren. Åsling. Johansson. Wirtén.
Andersson, Boo. Petri, Eliasson. Gustafsson.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.