med förslag angående ändrade arbetsfonner i högsta domstolen, m.m.

Proposition 1980/81:154

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1980/81:154

Regeringens proposition

1980/81:154

med
forslag angående ändrade arbetsformer i högsta domstolen, m.m.;

beslutad
den 19 mars 1981,

Regeringen
föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bi­fogade utdrag av
regeringsprotokoll.


regeringens vägnar THORBJÖRN FÄLLDIN

HÅKAN
WINBERG

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen föreslås vissa ändringar av högsta domstolens (HD) ar­betsformer
och av domstolens befattning med nåde- och utlämningsären-den. Syftet med
förslaget är att komma tillrätta med nuvarande besväriiga arbetsförhållanden i
HD och ge vidgat utrymme för ledamöterna att kunna ägna sig åt den dömande
verksamheten. Det föreslås bl.a. att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.