2008/09:28

   
   
     
     
     
       
       
         
         
     
       
       
     
       
       
       
       
     
       
     
       
     
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
     
       
     
       
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
       
       
       
     
       
       
     
       
       
       
       
     
       
       
   
     
     
     
     
     
       
       
     
     
     
     
       
       
       
       
       
       
       
       
     
       
       
   
   
     
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
     
     
     
     
   
     
     
     
     

tionerna.

fakultativt

barnpornografi.

   

till

nologi.

diskriminering.

samhällsområden.

anpassningsåtgärder.

frågan.

ska

tionen

tid

     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ning.

     
   
   

åtaganden

nedsättning.

   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ringskansliet.

rättighetsaspekter.

heten,

nivå.

ken.

riktlinjer,

pris,

rättigheter

   
   
   
   
   
   
   

boende.

heten

arna.

tionen.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

tiken.

tydligare

eller

med

ändamålsenliga

allmänhetens

med

tionsnedsättning.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

området.

   
 
   

arbete.

     

arbetsplatser,

form,

tion,

Internet,

tionsförmåga

kets

år

resenärers

förvaltning.

kansliet.

lighet.

naturkatastrofer.

står.

sättning.

ringar.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

beredande

tionsnedsättning.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

ventionen.

   
   
   
   
   
 

frihet.

   
   
   
   
   
 

övergrepp

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

funktionshindersaspekterna.

2008.

andra.

   
   
   
   
   
 

stol.

   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

samhället

ställa

nad,

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

information

tionsnedsättning,

(1996:844)

service.

ställa

   
 

funktionsnedsättning.

samhället.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

nedsättningar.

barnets

falden,

säkerställa

orter,

utbildning,

skap,

social

nedsättning.

ning.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ventionens

Hälsouniversitetet.

institutet

utbildning.

funktionsnedsättning.

nästa

ella

sin

gymnasiesärskolan.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

kommunen.

24.

   
   
   
   
   
   
   
 

offentliga

och

nedsättning.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ras.

fysisk

förhindra

het.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

nande.

     

torn,

åtgärder,

med

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

tering.

   

övriga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

kulturliv

trygghet

åtgärder:

tionsnedsättning,

offentliga

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

förs.

bete.

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

liga

devalda.

funktionsnedsättning

betydelse.

tionsnedsättning.

   
   
   
   
   
   

sättning

aktiviteter

konstutbildningar.

arbete.

heten.

officiell

funktionsnedsättning,

goda

nen.

mänskliga

plan.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

mannen

förande.

ventionen.

handikappolitiken,

inom

konventionen.

nella

konventionen.

med

m.m.

dessa

terna.

artiklarna

visk

ventionens

     

funktionsnedsättning

eller

förfarandet.

     

ning.

och

     
   
   
   
   
   

preliminär.

Convention,

kind,

tion,

världen,

ring,

         
             
           
             
         
       
     
           
             
     
     
     
     
     
     
         
       
                   
         
     
     
       
           
           
     
               
               
               
             
     
     
       
         
                                 
     
     
     
     
                         
       
     
     
     
     
             
     
                                 
     
     
     
     
                                 
               
               
   
         
                 
     
     
         
     
                       
           
         
       
     
     
                         
               
     
     
     
     
             
     
           
                     
     
           
     
           
     
             
     
                     
     
       
           
         
         
           
       
     
     
           
               
                           
     
     
     
     
     
           
                               

tation,

Child,

with

with

foreign

ning,

ning,

utländsk

freedoms,

heter,

tionsnedsättning,

dignity.

with

boende

Convention:

communication

able

tioner:

fundamental

needed.

   
       
       
       
       
     
   
   
   
   
   
         
       
       
       
   
   
     
   
   
   
   
       

persons;

and

women;

följande:

ende,

hället,

mänskligheten,

och

   
   

grammes;

vention;

enterprise;

följande:

denna

sättning,

och

tags

guidelines;

nal

riktlinjer,

garanterar.

nell

organizations.

lesser

sträckning.

eller

discrimination

law.

diskriminering

provided.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

disabilities

freedoms.

Convention.

funktionsnedsättning

disabilities

primary

funktionsnedsättning

met.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
             
   
         
           
   
           
           
       
           
         
   
     
   
       
   
       
         
 
     
       
                       
   
               
 
       
       
   
   
       
   
   
       
   
   
       
   
           
                       

Convention;

   
   

funktionsnedsättning,

ventions

funktionsnedsättning.

workplaces;

arbetsplatser,

services.

situationer.

the

disabilities;

public;

Internet;

heten,

tionsnedsättning,

nedsättning,

lig

heten,

information,

kostnad.

humanitarian

disasters.

humanitära

katastrofer.

hänseenden.

kapacitet.

property.

stages.

rättssystemet

   
   
   
   
   
   
   
   

dation.

säkerhet

andra

sonlig

berövande.

experimentation.

eller

vetenskapliga

bestraffning.

       
     
                         
     
       
             
   
   
   
           
   
           
           
 
         
   
       
   
       
   
   
       
       
   
   
       
   
   
   
                 
                 
           
 
   
   
   
         
       
       
                     
                         
   
   
         
     
     
   
   
   
         
     
         
   
   
   
   
     
   
         
       
       

personliga

and

lities:

tionsnedsättning

funktionsnedsättning,

sina

community

living

samhället

ställa

their

   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
     

affordable

kostnad,

kostnad,

med

information

disabilities;

sättning,

samt

livet

attacks.

     
   
         
   
         
           
       
   
   
       
       
       

the

others.

familj

säkerställa

fulla

andra.

their

       
   
   
   
       
         

barnens

familjer.

föräldrarnas

       
           
       
     
                       
     
     
           
           
         
               
         
         
               
     
     
       
               
   
               
           
     
       
                   
   
     
         
     
     
           
         
       
                           
           
   
     
     
     
     
           
           
       
         
                             
             
           
             
     
                   
         
             
                                 
       
       
   
               
   
   
     
   
   
   
     
   
                     
             
 
       
         
         
           
               
                   
                   
   
   
                 
         
   
       
   
   
   
         
   
   
                   
   
   
               
       
   
   
     
   
   
         
   
       
               
       
         
         
                             

ties.

   
     
       
   
       
   
       
   
   
   
   
         

shall:

mes;

skilt

folkhälsoprogram,

rural

disability.

landsbygden,

funktionsnedsättning.

rehabilitation

programmes:

rehabilitering

     
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
     
       
   
         
     
   
     
       
   
   
   
       

bilitering.

employment

ning

           
       
                 
               
             
                   
     
         
     
           
             
     
     
           
     
                       
     
         
           
         
                 
   
             
       
         
     
               
                     
   
     
         
     
             
                   
                               
           
             
     
             
                                   
     
             
                 
   
         
             
     
     
           
                   
                   
                                   

workplace;

market;

pulsory

   
   
   
       
       
       
       
       
   
   
       
       

påtvingat

including

trygghet

följande

needs;

mes;

respite

programmes;

nedsättning,

kämpningsprogram,

program,

pensionsprogram.

genom

choice;

ding:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

vald

bland

ning,

and

ties:

sible

appropriate

   

form,

hällets

med

nivåer,

and

venues;

   
   
   
   
       
       
     
   
         
   
       
       
       
         
   
   
   
       
   
       
   
       

collection

ties;

och

nedsättning,

rights.

cooperation

practices;

arbete

de:

                               
               
           
           
           
           
               
                           
     
     
     
     
                         
                 
     
           
     
     
           
           
     
     
         
           
           
     
                   
           
     
             
         
     
     
     
             
                 
         
     
         
         
     
     
           
               
     
     
     
             
                               
     
     

ties

funktionsnedsättning

   
   
           
   
     
               
   
   
       
   
   
       
   
   
             
                     
   
   
   
         
   
   
         
   
   
   
           
   
   
   
   
   
       
   
   
   
     
 
       
   
   
   
         
     
                     

voting.

article.

article.

artikel.

responsibilities.

arbetsordning.

möte.

och

Parties

rapporter

     
             
                         
           
     
                 
     
               
     
     
         
     
             
     
     
     
     
                 
       
           
     
         
         
                         
     
     
             
           
     
             
       
     
     
         
         
     
                 
                       
     
             
       
         
     
     
       
     
               
     
                           
       
         
     
     
           
         
     
           
                 
     
               
     
                         
     
     
     
     
         
       
           
     
           
         
     
           
     
     
           
     
         
         
               

Committee

mandate.

cooperation.

kommittén

deras

arbete.

   
         
   
         
             
               
             
                           
   
   
   
   
     
   
       
       
             
   
         
             
         
   
         
   
       
   
             
             
                       
   
   
       
         
       
   
           
         
       
             
           
                         
     
           
   
     
   
   
           
           

tion.

States

ferensen

denna

ventionsstatskonferensens

tion.

March

denna

bunden

   
   
   
   
   
   
   
   
   

organizations

regional

inte

och

sion.

instrument.

mitted.

tet.

helst

acceptance.

accepted

     
     
   

ändringen.

sen.

sible

mat.

equally

present

when:

anonymous;

konvention.

nedsättning

följande:

ment;

or

   
   

form,

tillräckligt

styrkt,

the

sak.

petitioner.

mation

kollspartens

mendations.

proceedings.

       
   
     
   
     

till

protokoll.

   
   
 

versa.

       
             
   
   
       
         
         
   
   
   
   
   
   
   
       

ted.

anslutningsinstrumentet.

nisationens

helst

acceptance.

accepted

     
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
     
       
       
     

den.

General.

av

   
   
   
   
         
   
   
   
     
       
       
     
         
         

Sverige.

mänskliga

rättigheter.

funktionsnedsättning