Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

Proposition 2021/22:46

Regeringens proposition 2021/22:46

Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

Prop.

2021/22:46

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 oktober 2021

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare till skjutvapen. Förslaget innebär att ljuddämpare inte längre ska jämställas med skjutvapen, utan i stället regleras på i princip samma sätt som ammunition.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

1

Prop. 2021/22:46 Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3

2

Lagtext

..............................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-11-02 Bordlagd: 2021-11-04 Hänvisad: 2021-11-09 Motionstid slutar: 2021-11-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)