Lagändring med anledning av nya EG-direktiv om avgaskrav för motorer i tunga fordon, m.m.

Proposition 2006/07:39

2006/07:39

   
   

ningsnivå.

     
       
       
       
       
       
     
     
     
     
     
     
     
     

och

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

av

     
     
     
     
   
     
   
     

direktiv

         
         
         
           
           
           
         
         
         
         
           
           
         
         
         
         
           
           
         
         
         
         
         
           
           
     
         
   
       
   

2005/55/EG,

följande

   
   
   
   
   
   

digheter,

digheter,

lagen

   
   
 

behövs.

därför

gasrening.

2005/55/EG.

dateras.

snitt

       
     
       
     
     
     
       
       
       
     
       
       
       
       
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-01-22 Bordläggning: 2007-01-24 Hänvisning: 2007-01-25 Motionstid slutar: 2007-02-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)