Kvothöjning och stadgeändring i Internationella valutafonden

Proposition 2011/12:13

Regeringens proposition 2011/12:13

Kvothöjning och stadgeändring i Internationella

Prop.

valutafonden

2011/12:13

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 september 2011

Jan Björklund

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att regeringen bemyndigas att öka den svenska kapitalinsatsen (kvot) i Internationella valutafonden (IMF) med 2 035 miljoner särskilda dragningsrätter (SDR) till 4 430 miljoner SDR (ca 45 200 miljoner kronor). Den föreslagna höjningen är resultatet av en allmän översyn av IMF:s resurser. Det föreslås vidare att Riksbanken bemyndigas att till IMF betala nödvändiga insatsbelopp.

Det föreslås också att regeringen bemyndigas att för Sveriges del
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-09-28 Bordläggning: 2011-09-28 Hänvisning: 2011-09-29 Motionstid slutar: 2011-10-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)