Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vägtrafikskatteförordningen (1973:601), m.m.

Proposition 1974:164

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl.
Maj:ts proposition nr 164 år 1974

Prop. 1974:164

Nr 164

Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vägtrafik­skatteförordningen
(1973:601), m. m.; given den 18 oktober 1974.

Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av
bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden, föreslå riksdagen
att bifalla de förslag ora vars avlåtande tiU riksdagen föredragande departementschefen
hemställt.

CARL GUSTAF

G.
E. STRÄNG

Propositionens
huvudsakliga innehåll

Enligt beslut av 1970 års riksdag inleddes år 1971
en reform i fem etapper av den årUga fordonsskatten. Den första och den andra
etappen genomfördes år 1971 resp. 1973. I propositionen föreslås, att tredje
etappen genomförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida