Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vattenlagen (1918: 523), m.m.

Proposition 1971:151

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl.
Maj:ts proposition nr 151 år 1971        Prop. 1971:151

Nr 151

Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vattenlagen (1918: 523),
m. m.; given Stockholms slott den 22 oktober 1971.

Kungl, Maj:t vill härmed, under åberopande av
bUagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets
protokoll, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till
riksdagen före­draganden hemställt.

Under Hans Maj:ts Min allernådigste Konungs och
Herres frånvaro:

CARL GUSTAF

CARL
LIDBOM

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas frågan om den närmare
samordningen av fastighetsreglering enligt den nya fastighetsbUdningslagen och
torrlägg­ningsföretag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.