Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

Proposition 2017/18:35

Regeringens proposition 2017/18:35

Kontroll av biometriska kännetecken i

Prop.

resehandlingar

2017/18:35

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 oktober 2017

Ylva Johansson

Heléne Fritzon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnar regeringen förslag till ändring i utlänningslagen med anledning av ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna). Förslaget innebär att en utlänning vid in- och utresekontroll, på samma sätt som redan gäller för svenska medborgare, ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för kontroll av identiteten och resehandlingens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-10-25 Bordlagd: 2017-10-25 Hänvisad: 2017-10-26 Motionstid slutar: 2017-11-09
Förslagspunkter (2)