Konkurrens på spåret

Proposition 2008/09:1762008/09:176

2

med

Schweiz,

staten.

av

över.

nät.

svenska

nationell

gods.

trafikantinformation.

Schweiz.

nät

järnvägsnät.

svenska

gjorts.

järnvägsektorn.

lag.

trafik.

vägslagen.

projektet.

trafik

förvaltade

otillåtet

kunna

Schweiz.

myndighetens

levs.

informera.

inom

perspektiv.

trafikförsörjningsprogram

förutsättningar.

järnvägsutredning.

förslaget.

kapacitetstilldelning

ett

bedömning.

parken.

indirekta

avvecklas.

evenemangsresor.

arbete.

valfrihet.

Tågresandet

användning.

mer.

minska.

perspektivet.

ramar.

per

oförändrad.

(2004:519)

myndighet.

kapacitet.

flygplats.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-31 Bordläggning: 2009-03-31 Hänvisning: 2009-04-01 Motionstid slutar: 2009-04-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)