Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

Proposition 2021/22:169

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

Regeringens proposition 2021/22:169

Kompletterande bestämmelser till

Prop.

EU:s förordning om återhämtning

2021/22:169

och resolution av centrala motparter

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 2022

Magdalena Andersson

Max Elger (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter ska, med vissa undantag, börja tillämpas den 12 augusti 2022. Proposi- tionen innehåller förslag till kompletterande bestämmelser till EU- förordningen. Det föreslås i huvudsak att

–Riksgäldskontoret ska utses till resolutionsmyndighet,

–regeringen ska utöva
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-22 Bordlagd: 2022-03-22 Hänvisad: 2022-03-23 Motionstid slutar: 2022-04-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (9)