Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

Proposition 2018/19:4

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

Regeringens proposition 2018/19:4

Kompletterande bestämmelser till

Prop.

EU:s förordning om referensvärden

2018/19:4

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 oktober 2018

Stefan Löfven

Per Bolund (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Europaparlamentet och rådet utfärdade i juni 2016 förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referens- värden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 (i det följande benämnd EU:s förordning om referensvärden). Flertalet av bestämmelserna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-10-16 Bordlagd: 2018-10-16 Hänvisad: 2018-10-17 Motionstid slutar: 2018-10-31
Förslagspunkter (7)