Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

Proposition 2018/19:48

Regeringens proposition 2018/19:48

Insolvensregister enligt 2015 års

Prop.

insolvensförordning

2018/19:48

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 februari 2019

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

2015 års insolvensförordning syftar till att ge skuldsatta företag och privatpersoner bättre möjligheter till en andra chans och till att fler typer av insolvensförfaranden ska omfattas av
EU-reglerna
än vad som gällt tidigare. För svensk del innebär det utvidgade tillämpningsområdet att även skuldsanering och
F-skuldsanering
omfattas av förordningen utöver konkurs och företagsrekonstruktion. Enligt 2015 års insolvensförordning ska medlemsstaterna upprätta nationella
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2019-03-05 Bordlagd: 2019-03-05 Hänvisad: 2019-03-06 Motionstid slutar: 2019-03-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)