Ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling

Proposition 1993/94:35

Regeringens proposition

1993/94:35

Ingripande mot otillbörligt beteende avseende

offentlig upphandling

Regeringen överlämnar denna proposition till

riksdagen.

Stockholm den 7 oktober 1993

Carl Bildt

Per Westerberg

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till en lag om

ingripande mot otillbörligt beteende avseende

offentlig upphandling. Lagen är en av de åtgärder

som nu vidtas för att få en effektiv konkurrens i

den offentliga sektorn och för att därmed skynda på

omvandlingen av denna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-10-14 Bordläggning: 1993-10-14 Hänvisning: 1993-10-15 Motionstid slutar: 1993-10-29
Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (8)