Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem

Proposition 2013/14:25

prop 2013/14 25

Regeringens proposition 2013/14:25

Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem

Regeringens proposition 2013/14:25

Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska

Prop.

vägtullssystem

2013/14:25

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 oktober 2013

Fredrik Reinfeldt

Elisabeth Svantesson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås två nya lagar, lagen om infrastrukturavgifter på väg och lagen om elektroniska vägtullssystem, samt följdändringar i ett antal befintliga lagar.

Genom lagen om infrastrukturavgifter på väg genomförs Europaparla- mentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-10-14 Bordläggning: 2013-10-15 Hänvisning: 2013-10-16 Motionstid slutar: 2013-10-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (8)