Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna

Proposition 2009/10:25

Regeringens proposition 2009/10:25

Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal

Prop.

med Nederländska Antillerna

2009/10:25

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 1 oktober 2009

Fredrik Reinfeldt

Lena Adelsohn Liljeroth

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna

-om utbyte av upplysningar avseende skatter, och

-för att främja ekonomiska förbindelser.

Det föreslås även att riksdagen antar lagar om dessa avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar avseende skatter utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-10-08 Bordläggning: 2009-10-08 Hänvisning: 2009-10-12 Motionstid slutar: 2009-10-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)