Höständringsbudget för 2022

Proposition 2022/23:2

Regeringens proposition 2022/23:2

Höständringsbudget för 2022

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 november 2022

Ulf Kristersson

Elisabeth Svantesson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens utgifter för budgetåret 2022.

1

Prop. 2022/23:2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

3

2

Inledning .............................................................................................................................

5

2.1

Ändringar i statens budget ...................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-11-08 Bordlagd: 2022-11-08 Hänvisad: 2022-11-09 Motionstid slutar: 2022-11-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)