Höständringsbudget för 2016

Proposition 2016/17:2

Regeringens proposition 2016/17:2

Höständringsbudget för 2016

Regeringens proposition 2016/17:2

Höständringsbudget för 2016

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 september 2016

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2016.

P R O P . 2 0 16 / 1 7: 2

Innehållsförteckning

Tabellförteckning ...................................................................................................................

6

1

Förslag till riksdagsbeslut ...........................................................................................

9

2

Inledning ....................................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-09-20 Bordlagd: 2016-09-20 Hänvisad: 2016-09-21 Motionstid slutar: 2016-10-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (15)