Höständringsbudget för 2015

Proposition 2015/16:2

Regeringens proposition 2015/16:2

Höständringsbudget för 2015

Regeringens proposition 2015/16:2

Höständringsbudget för 2015

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 september 2015

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens inkomster och utgifter för budgetåret 2015.

PROP. 2015/16:2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi .................

15

3

Inledning

...............................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-09-21 Bordlagd: 2015-09-21 Hänvisad: 2015-09-22 Motionstid slutar: 2015-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (12)