Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

Proposition 2020/21:153

Regeringens proposition 2020/21:153

Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-

Prop.

program

2020/21:153

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 2021

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår nya regler på upphovsrättsområdet som syftar till att förbättra den gränsöverskridande tillgången till radio- och
tv-program
inom EES. Med förslagen genomförs ett
EU-direktiv.

Regeringen föreslår en ny ursprungslandsprincip för radio- och tvföretags tillgängliggörande av radioprogram och vissa
tv-program
i s.k. playtjänster. Det innebär att radio- och
tv-företag
behöver klarera de rättigheter som krävs för att tillgängliggöra program i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-03-23 Bordlagd: 2021-03-23 Hänvisad: 2021-03-24 Motionstid slutar: 2021-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)