Gränslös kunskap - högskolan i globaliseringens tid

Proposition 2008/09:175

2008/09:175

2008/09:175

examina.

(1992:1434)

lydelse.

med

examina.

Växjö

Mittuniversitetet

Försvarshögskolan

idrottshögskolan

Konstfack

Stockholm

lydelse.

högskolelagen

utfärdar,

utbildningsanordnarens,

enskilda

förhållanden,

utländsk

arbetslivet.

marknad.

utbildning

utbildningsområdet.

ekonomiska

utbildning

som

behov.

internationella

praktiskt

sin

överväganden.

dessa

avgörande.

studenter.

globala

utanför

utveckling.

och

innovationsfrågor

högskolor.

studenter.

förvaltningsdomstol.

allmän

verket.

examina.

gemensamma

examina,

examina.

olika

påverkas.

tillämpliga.

högskolan.

examen.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-04-01 Bordläggning: 2009-04-01 Hänvisning: 2009-04-02 Motionstid slutar: 2009-04-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)