Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Proposition 2020/21:42

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

Regeringens proposition 2020/21:42

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv

Prop.

till EU:s vapendirektiv

2020/21:42

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 oktober 2020

Stefan Löfven

Mikael Damberg (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår de lagändringar som krävs för att genomföra 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv. Den svenska regleringen av skjutvapen och ammunition håller en internationellt sett hög skyddsnivå och uppfyller i många avseenden redan de krav som ställs i ändrings- direktivet. Det är dock nödvändigt att genomföra vissa ändringar i främst vapenlagstiftningen, men även i krigsmateriellagstiftningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-10-27 Bordlagd: 2020-11-03 Hänvisad: 2020-11-04 Motionstid slutar: 2020-11-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)
Följdmotioner (6)