Frisökning - ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m.

Proposition 2006/07:71

2006/07:71

   
   

kommunen.

2007.

   
     
     
     
     
       
       
     
       
       
     
     
     
     
     
     
     

följande

   

omfatta

ningen.

sökanden.

     
   

får

ställd

självkostnad.

lägre

                         
         
       
           
   
       
       
       
   
   
           
         
       
         
           
           
     
       
         
   
           
                   
               
               
               

utbildning.

   
     

oktober

avsnitt

     

och

regional

utanför

eller

     
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
     
   
     
   

kostnadsdrivande

avtal.

   
 

ens

ningen.

skall

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

interkommunal

ning.

olika

mottagning.

program

fördjupningsblocket.

block.

utbildningen.

   
   
 
   
   
   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-03-19 Bordläggning: 2007-03-19 Hänvisning: 2007-03-20 Motionstid slutar: 2007-04-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)