Frihet att välja - ett ökat inflytande för universitet och högskolor när styrelseledamöter utses

Proposition 2006/07:43

2006/07:43

   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
   
   
   
     

(1992:1434)

   

uppdraget

sammanträden.

     

universitetsforskning)

U2006/7825/UH)

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
   
   
   
   
   
             
             
   
   
   
   
   
             
   
   
   
   
   
   
   
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
   
   
               
             

nuvarande.

sådan

mandatperioden

eller

styrning.

mandatperiod

     

följande

           
           
           
   
           
   
       
         
   
       
         

uppdraget

sammanträden.

   
 
   
   
   
   
   
   
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-01-24 Bordläggning: 2007-01-24 Hänvisning: 2007-01-25 Motionstid slutar: 2007-02-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.