Fortsatt reformering av beskattningen av utländska kapitalförsäkringar

Proposition 1995/96:231

Regeringens proposition
1995/96:231

Fortsatt reformering av beskattningen av
utländska kapitalförsäkringar

Prop.

1995/96:231

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 juni 1996

Göran Persson

Thomas Östros

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att den särskilda punktskatten på premier för
utländska kapitalförsäkringar slopas och att försäkringarna avkastnings-
beskattas på motsvarande sätt som svenska kapitalförsäkringar. För ut-
ländska kapitalförsäkringar ligger dock skattskyldigheten hos försäk-
ringsstagaren och inte hos försäkringsgivaren så som gäller för inhemska
kapitalförsäkringar. Det föreslås även en justering i reglerna för förmö-
genhetsvärderingen av svenska och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1996-07-04 Bordläggning: 1996-07-10 Hänvisning: 1996-07-11 Motionstid slutar: 1996-09-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)