Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Proposition 2020/21:107

Regeringens proposition 2020/21:107

Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga

Prop.

smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2020/21:107

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 mars 2021

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi (Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020. Lagen är tidsbegränsad och gäller till utgången av maj 2021. I denna proposition föreslås att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av september 2021.

Lagändringarna ska träda i kraft den 31 maj 2021.

1

Prop. 2020/21:107

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2021-03-08 Bordlagd: 2021-03-09 Hänvisad: 2021-03-10 Motionstid slutar: 2021-03-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.