Förstärkt skattereduktion för installation av solceller

Proposition 2022/23:15

Regeringens proposition 2022/23:15

Förstärkt skattereduktion för installation av

Prop.

solceller

2022/23:15

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 november 2022

Ulf Kristersson

Elisabeth Svantesson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att skattereduktionen för installation av grön teknik, det s.k. gröna avdraget, ska förstärkas genom att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna. Förslaget medför ändring i 7 § lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-11-10 Bordlagd: 2022-11-10 Hänvisad: 2022-11-11 Motionstid slutar: 2022-11-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)