Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen

Proposition 2012/13:28

Regeringens proposition 2012/13:28

Förlängning av övergångsperiod för krav på

Prop.

kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen

2012/13:28

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 oktober 2012

Fredrik Reinfeldt

Stefan Attefall

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en förlängning av övergångsperioden för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen (2010:900). Det föreslås även att det ska göras en rättelse av en felaktig hänvisning i samma lag.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

1

Prop. 2012/13:28

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3

2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-10-25 Bordläggning: 2012-10-26 Hänvisning: 2012-11-05 Motionstid slutar: 2012-11-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)