Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor

Proposition 2007/08:25

Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor

Regeringens proposition 2007/08:25

Förlängd redovisningsperiod och vissa andra

Prop.

mervärdesskattefrågor

2007/08:25

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 oktober 2007

Fredrik Reinfeldt

Mats Odell

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas ett flertal förslag på mervärdesskatteområdet. Propositionen innehåller förslag om en förlängd redovisningsperiod för

mervärdesskatt till tre kalendermånader för mindre företag. Reglerna syftar till att förbättra likviditeten och minska den administrativa bördan för dessa företag.

Redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara tre kalendermåna- der för den som är skyldig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-10-24 Bordläggning: 2007-10-25 Hänvisning: 2007-10-26 Motionstid slutar: 2007-11-14

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)