Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

Proposition 2019/20:127

Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad

Regeringens proposition 2019/20:127

Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa Prop.

frågor om entreprenad

2019/20:127

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 mars 2020

Stefan Löfven

Anna Ekström (Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär utökade möjligheter att använda fjärrundervisning och distans- undervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Propositionen innehåller även förslag som innebär huvudsakligen utökade möjligheter till entreprenad.

Fjärrundervisning ska få användas bl.a.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2020-03-23 Bordlagd: 2020-03-24 Hänvisad: 2020-03-25 Motionstid slutar: 2020-04-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.