Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Proposition 2015/16:128

Regeringens proposition 2015/16:128

Ett särskilt skydd mot repressalier

Prop.

för arbetstagare som slår larm

2015/16:128

om allvarliga missförhållanden

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 2016

Stefan Löfven

Ylva Johansson

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om särskilt skydd mot repressalier för

arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. Arbetstagare

som utsätts för en repressalie av sin arbetsgivare i strid med den lagen

ska ha rätt till skadestånd. Även inhyrda som slår larm om allvarliga

missförhållanden i inhyrarens verksamhet ska omfattas av repressalie-

skyddet. Förslaget innebär inte någon inskränkning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-03-15 Bordlagd: 2016-03-15 Hänvisad: 2016-03-16 Motionstid slutar: 2016-03-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)