Ett års förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Proposition 2021/22:201

Regeringens proposition 2021/22:201

Ett års förlängd giltighetstid för

Prop.

undersökningstillstånd

2021/22:201

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 2022

Magdalena Andersson

Karl-Petter
Thorwaldsson (Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Svensk gruv- och mineralnäring är, och har länge varit, en av de viktigaste basnäringarna i Sverige med betydelse för Sverige som land, i det regionala och lokala perspektivet samt utanför Sveriges gränser. Gruv- och mineralnäringen skapar arbetstillfällen, välfärd och utvinning av mineral och metall som är viktiga för en grön omställning. Spridningen av sjukdomen
covid-19
har slagit hårt mot prospekteringsbolagen i Sverige och riskerar att även i fortsättningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-03-29 Bordlagd: 2022-03-29 Hänvisad: 2022-03-30 Motionstid slutar: 2022-04-13

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)