Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Proposition 2019/20:194

Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Regeringens proposition 2019/20:194

Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag

Prop.

och ekonomiska föreningar

2019/20:194

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 juni 2020

Stefan Löfven

Morgan Johansson (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår ändringar i reglerna om minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar, däribland bostadsrättsföreningar. Förslagen syftar till att stärka minoritetsskyddet samtidigt som missbruk av reglerna motverkas. Förslagen gör det svårare för t.ex. styrelsen i ett bolag eller en förening att motarbeta en minoritet av aktieägares eller medlemmars insyn.

I propositionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2020-06-30 Bordlagd: 2020-06-30 Hänvisad: 2020-08-20 Motionstid slutar: 2020-09-23

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (10)