En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat

Proposition 2008/09:162

2008/09:162

2008/09:162

internationellt.

nu

organisationer.

energipolitiska

exakta

uteblir.

övervägas.

fullföljs.

skattningen

europeiska

handel.

biomassa.

samhälle.

utsläppen

världen.

vidta

begränsa

protokollet.

klimatpolitiken.

viss

energifrågan.

regeringens

som

utsläppsrätter.

utveckling.

klimatpolitiken.

medbeslutandeförfarandet.

sammanhanget.

växthusgaser.

figuren.

till

ytterligare

noll.

prognoser

andelar.

(NV

förts.

naturgas.

ton

ökar.

energiprisantaganden.

länder.

försörjningstrygghet.

och

unionen.

koldioxidekvivalenter.

principer

klimatförändringar)

utsläppsbegränsningar.

området.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-03-17 Bordläggning: 2009-03-17 Hänvisning: 2009-03-18 Motionstid slutar: 2009-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)