En ny lag om elcertifikat - enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad

Proposition 2010/11:155

Regeringens proposition 2010/11:155

En ny lag om elcertifikat – enklare regler och en

Prop.

gemensam elcertifikatsmarknad

2010/11:155

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 30 juni 2011

Jan Björklund

Anna-Karin
Hatt

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om elcertifikat. Elcertifikatssystemets

nuvarande mål och funktionssätt bibehålls oförändrade. De nyheter som

föreslås är i huvudsak att regler införs som möjliggör en elcertifikats-

marknad som är gemensam med andra länder, att kraven skärps för att el

som produceras med vattenkraft ska kunna tilldelas elcertifikat och att

mindre producenter av förnybar el som själva använder den el de

producerat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-07-06 Bordläggning: 2011-08-25 Hänvisning: 2011-09-01 Motionstid slutar: 2011-09-30

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)