En enklare plan- och bygglag, bilaga 3

Proposition 2009/10:170

En enklare plan- och bygglag, bilaga 3

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

166

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

167

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

168

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

169

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

170

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

171

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

172

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

173

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

174

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

175

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

176

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

177

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

178

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

179

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

180

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

181

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

182

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

183

Prop. 2009/10:170

Bilaga 3

184

Prop.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.