En effektivare lag om elektronisk kommunikation

Proposition 2006/07:119

1

Regeringens proposition

2006/07:119

En effektivare lag om elektronisk kommunikation Prop.

2006/07:119

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 maj 2007

Fredrik Reinfeldt

Åsa Torstensson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till åtgärder för att förkorta handläggningstiden

och effektivisera processen hos de allmänna förvaltningsdomstolarna

i mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

(LEK).

Kammarrätten skall vara sista instans för prövning av mål enligt LEK.

I syfte att stärka kompetensen hos de allmänna förvaltningsdomstolarna

skall särskilda ledamöter i form av ekonomiska experter delta när länsrätten

och kammarrätten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-06-01 Bordläggning: 2007-06-01 Hänvisning: 2007-06-04 Motionstid slutar: 2007-06-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)